"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Roberto Morea, Roberto Musacchio (transform! Italia) | Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ιταλική αριστερά

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Andoni Olariaga Azkarate (Ίδρυμα Iratzar) | Ο πόλεμος και η Αριστερά στη Χώρα των Βάσκων

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Ben Muller (déi Lénk/transform! Luxembourg) | Το Λουξεμβούργο και ο πόλεμος της Ουκρανίας

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Jukka Pietiläinen (Vasemmistofoorumi) | Η Αριστερά στη Φινλανδία και η αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Radomír Silber (ICL) | Ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη σκοπιά της Τσεχικής Δημοκρατίας

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Jirí Málek (SPED) | Η εξέλιξη της τσεχικής κοινωνίας σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Czesław Kulesza, Gavin Rae (Ίδρυμα Naprzód) | Πολωνία, Ευρώπη, ΝΑΤΟ, Πόλεμος

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]