"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Jirí Málek (SPED) | Η εξέλιξη της τσεχικής κοινωνίας σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Czesław Kulesza, Gavin Rae (Ίδρυμα Naprzód) | Πολωνία, Ευρώπη, ΝΑΤΟ, Πόλεμος

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Ingar Solty (Ίδρυμα Rosa Luxemburg) | Η Γερμανία και ο πόλεμος στην Ουκρανία

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]


"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Ανδρέας Μαράτος - Editorial

Το ΤΕΥΧΟΣ #4 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 της περιοδικής διαδικτυακής έκδοσης […]


Τραύμα, συλλογική Μνήμη, Επανόρθωση μέσω του «Άλλου» | Θεσσαλονίκη – 6/5/2022

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και ο Όμιλος Φίλων Θεσσαλονίκης του […]


Ο Νίκος Κατσουλάκος στους 105,5 Στο Κόκκινο για την ενεργειακή φτώχεια (5.7.22)

Ο Νίκος Κατσουλάκος, μέλος της ερευνητικής ομάδας του ΙΝΠ για […]