Σχέδιο Ανάπτυξης για
την Ελληνική Οικονομία
(«Έκθεση Πισσαρίδη»):
Μια κριτική επισκόπηση
ISSHS / «Το Πρόγραμμα “Σκόπια 2014”
και οι Επιδράσεις του στην Πρόσληψη
της Μακεδονικής Ταυτότητας»:
Επανεξέταση της Μελέτης
μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών
Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα /
Χρονοχώροι της καθημερινότητας
στην εποχή του κορονοϊου:
Διδάγματα από την καραντίνα

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου