📆1/12/2021 - Διαδικτυακή εκδήλωση | Συνθήκες εργασίας
στην Ελλάδα - Συζήτηση με αφορμή την έρευνα του ΙΝΠ
15η Ετήσια Διάλεξη στη Μνήμη του Νίκου Πουλαντζά |
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς - Για μια νέα Πολιτεία;
(Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021)
📌 Εκλογικές Τάσεις #9 (Νοέμβριος 2021)

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου