Με ευρυγώνιο φακό - Περιοδική διαδικτυακή έκδοση
για τις διεθνείς τάσεις (Τεύχος 2/Ιούλιος 2021)
Ψηφιακή μετάβαση στον δημόσιο
τομέα (βίντεο-παρεμβάσεις)
Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για συνεργασία

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου