Ενεργειακές κοινότητες: εργαλείο δημοκρατικού
και συμμετοχικού ανασχεδιασμού του
ενεργειακού τοπίου (βίντεο-παρεμβάσεις)
Μελέτη | Ο ρόλος των ενεργειακών
κοινοτήτων στη δίκαιη ενεργειακή
μετάβαση στην Ελλάδα
Δανάη Κολτσίδα & Κατερίνα Τσατσαρώνη | Εργάσιμος χρόνος &
υπερωριακή απασχόληση: Η ελληνική αγορά εργασίας
και νομοθεσία υπό συγκριτική οπτική (Κείμενο τεκμηρίωσης)

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου