🎥 Μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021: Ποια
Γερμανία, σε ποια Ευρώπη; (Video - Παρεμβάσεις)
🎥 Η ζώνη της επισφάλειας στην Ελλάδα. Εμπειρία και προτάσεις
πολιτικής (βίντεο - παρεμβάσεις)
📊 Horst Kahrs – Οι εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου 2021
για την 20ή γερμανική ομοσπονδιακή βουλή

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου