Δανάη Κολτσίδα/Μεταρρυθμιστικές
στρατηγικές στο πεδίο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης -
Το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων
Μυρτώ Χατζήνα / Εγκληματολογική
και ψυχιατρική προσέγγιση του βιασμού
Σωτήρης Μικρός / Απολιγνιτοποίηση και δίκαιη
μετάβαση. Προκλήσεις και αδιέξοδα στην
περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου