Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και ο Όμιλος Φίλων Θεσσαλονίκης του ΙΝΠ διοργανώνουν μια σειρά επετειακών δράσεων μνήμης για τα 100 χρόνια από το 1922 στο πλαίσιο ενός προγράμματος με θέμα «Εκατό χρόνια από το 1922: Ταυτότητες, δομές, πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου και ειδικά στις Νέες Χώρες».

 

Στόχος των Ημερίδων-Εκδηλώσεων είναι:

Η ανίχνευση των «πολλών Ελλάδων» που συναντήθηκαν εντός των ορίων της νέας εθνικής- επικράτειας. Η κριτική επανεξέταση των ερευνητικών ευρημάτων.- Η ανάδειξη της πολιτικής και ιδεολογικής σημασίας των σύγχρονων καίριων προβλημάτων (προσφυγικό, μετακίνηση πληθυσμών, πόλεμοι) αλλά και της κριτικής προς τις απλοϊκές και γραμμικές εθνοκεντρικές αφηγήσεις που περιστέλλουν τη σημασία της επετείου, αποτελεί καθήκον του ΙΝΠ.

 

Οι ομιλίες της πρώτής εκδήλωσης 

Download (PDF, Unknown)

 

Download (PDF, Unknown)