Έρευνα “Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα : Εμπειρίες και στάσεις γύρω από την αγορά εργασίας”

Η έρευνα «Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα : Εμπειρίες και στάσεις γύρω από την αγορά εργασίας» πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Prorata S.A.

 

Η έρευνα δημοσιεύεται με σκοπό να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες τάσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, επικεντρώνοντας αναγκαστικά σε τέσσερα στοιχεία που κατά τη γνώμη μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά την τρέχουσα περίοδο : το ζήτημα της επισφάλειας, την τηλεργασία, τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, καθώς και κάποια θέματα που σχετίζονται ειδικότερα με την πανδημία και τις αλλαγές που επέφερε στο εργασιακό πεδίο.

Υπεύθυνη για το σχεδιασμό  και την ανάλυση της έρευνας είναι η Κατερίνα Τσατσαρώνη, οικονομολόγος, ερευνήτρια Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και συντονίστρια της θεματικής «Εργασία – Κοινωνικό κράτος – Αλληλεγγύη» με τη συνεργασία της Δανάη Κολτσίδα, πολιτική επιστήμονας – διευθύντρια ΙΝΠ. Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου έγινε με τη συμβολή της Μαρίας Καραμεσίνη, καθηγήτριας Οικονομικών της Εργασίας και της Κοινωνικής Πολιτικής και μέλους του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, καθώς και του Άγγελου Σεριάτου, υπεύθυνου πολιτικών ερευνών της εταιρίας Prorata S.A.

Σήμερα, με πρόσχημα την πανδημία γίνεται πάλι επίκαιρη η συζήτηση για την επισφάλεια που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας, καθώς και για τον κίνδυνο της εκ νέου εκτίναξης της ανεργίας. Ταυτόχρονα, στη ζωή μας έχουν μπει νέα δεδομένα, όπως η τηλεργασία φαίνεται να αποτελεί μια εικόνα από το μέλλον, ωστόσο η πανδημία επιτάχυνε τη γενίκευσή της με μάλλον αρνητικούς για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες όρους, λόγω του χαρακτήρα επείγοντος που προσέλαβε.. Τέλος, τα τελευταία χρόνια έχει ήδη ανοίξει μια συζήτηση γύρω από τον εργάσιμο χρόνο και την μείωση του, μια συζήτηση που εν μέσω πανδημίας και τηλεργασίας, μπαίνει ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις συνθήκες εργασίας, την παραγωγικότητα, το ρόλο της τεχνολογίας κ.ο.κ.“.
( Απόσπασμα από την εισαγωγή )

Μπορείτε να δείτε σε ξεχωριστό αρχείο τα γραφήματα που περιλαμβάνονται στην ανάλυση εδώ : https://poulantzas.gr/wp-content/uploads/2020/11/Erevna-Ergasia-2020_Graphs.pdf

Δείτε ολόκληρη την ανάλυση της έρευνας εδώ:

Download (PDF, Unknown)