Συλλογικό / Ενημέρωση & ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα. Παθογένειες, τάσεις & προοπτικές.

Η συλλογή κειμένων με τον τίτλο “Ενημέρωση & ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα. Παθογένειες, τάσεις & προοπτικές”, σε επιμέλεια Δανάης Κολτσίδα, “αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μια εισαγωγή, καθώς το ζήτημα της ενημέρωσης πρόκειται να αποτελέσει έναν από τους σταθερούς πυλώνες μελέτης σε  θεωρητικό, ερευνητικό και πολιτικό επίπεδο της θεματικής Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική.

Αν και ο χώρος της επικοινωνίας και της ενημέρωσης δεν αφορά και δεν αλληλεπιδρά αποκλειστικά με την πολιτική, η επιλογή της έμφασης σε αυτή υπαγορεύεται από την ίδια την ελληνική – αλλά και τη διεθνή – πραγματικότητα, αφού η κεφαλαιώδης σημασία της πλουραλιστικής ενημέρωσης για την ομαλή και ουσιαστική λειτουργία της δημοκρατίας καθίσταται ολοένα και πιο εμφανής, όπως και η επίδραση των πολιτικών αποφάσεων και στοχεύσεων και των δημόσιων πολιτικών στο μιντιακό τοπίο.

Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή των ενημερωτικών συνηθειών του κοινού, η είσοδος στο προσκήνιο νέων τεχνολογιών που επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο που παράγεται και διακινείται η είδηση, η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, η ευθεία ή έμμεση, μεγαλύτερη ή μικρότερη διαπλοκή του Τύπου με την οικονομική και πολιτική εξουσία, το έλλειμμα αξιοπιστίας αποτελούν μερικές μόνο από τις πλευρές ενός σύνθετου φαινομένου που συνοπτικά αποκαλούμε «κρίση του Τύπου». Μια κρίση που τροφοδοτεί και, με τη σειρά της, τροφοδοτείται από τη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας, την άνοδο του πολιτικού κυνισμού και της αποχής, την κρίση αντιπροσώπευσης, την πτώση των επιπέδων κοινωνικής εμπιστοσύνης και εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Τελευταία πράξη του δράματος, η περίοδος της πανδημίας, με τα βαθιά ίχνη που άφησε στη λειτουργία των Μέσων, κυρίως όμως με τις νέες προκλήσεις που έθεσε ενώπιόν τους, αφού καλούνται να αναπληρώσουν το χαμένο – λόγω υγειονομικών μέτρων – πεδίο της φυσικής «δημόσιας σφαίρας»“.

(Από την εισαγωγή της έκδοσης)

 

Download (PDF, Unknown)