Διαδικτυακή εκδήλωση | Ενεργειακές
κοινότητες: Εργαλείο δημοκρατικού και
συμμετοχικού ανασχεδιασμού του
ενεργειακού τοπίου (23/6, 7.00 μ.μ.)
Μελέτη | Ο ρόλος των ενεργειακών
κοινοτήτων στη δίκαιη ενεργειακή
μετάβαση στην Ελλάδα
Δανάη Κολτσίδα & Κατερίνα Τσατσαρώνη | Εργάσιμος χρόνος &
υπερωριακή απασχόληση: Η ελληνική αγορά εργασίας
και νομοθεσία υπό συγκριτική οπτική (Κείμενο τεκμηρίωσης)

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου