Εκλογικές Τάσεις #7
(Απρίλιος 2021)
Εργαστήριο | Παιδεία, Εκπαίδευση,
Πολιτισμός. Θεωρητικές, επιστημολογικές
και πολιτικές προσεγγίσεις.
Εκδήλωση | Νεολαία. Συνήθειες, αντιλήψεις
& πολιτική συμπεριφορά. Συζήτηση
με αφορμή την έρευνα του ΙΝΠ & της Prorata

Εκδηλώσεις Ινστιτούτου