Μελέτη | Ο οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς στο πλαίσιο της θεματικής Οικονομία-Παραγωγή-Βιώσιμη Ανάπτυξη δημοσιεύει τη μελέτη “Ο οικονομικός και κοινωνικός ρόλος των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα”, την οποία υλοποίησε συγγραφική ομάδα αποτελούμενη από τη Βάλια Αρανίτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονική διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ, τον Αντώνη Αγγελάκη, δρ. Τεχνολογικών Πολιτικών και Καινοτομίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και επιστημονικό στέλεχος του ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, τον Μιχάλη Νικολακάκη, δρ. Κοινωνιολογίας, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και διδάσκοντα στο ΕΚΠΑ και στο ΕΑΠ, και τον Γιώργο Ιωαννίδη, δρ. Πολιτικής Οικονομίας και Πολιτικής Απασχόλησης και διδάσκοντα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

 

Download (PDF, Unknown)