Μελέτη Ι Ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς στο πλαίσιο της θεματικής Οικονομία-Παραγωγή-Βιώσιμη Ανάπτυξη δημοσιεύει τη μελέτη “Ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα”. Τη μελέτη υλοποίησε συγγραφική ομάδα αποτελούμενη από την Τριανταφυλλιά Γιαννοπούλου, τον Νίκο Γιανναγά, τον Κώστα Φωθιαδάκη, τη Μαρία Κουμερτά, τον Χρήστο Τσίτσικα, τον Βασίλη Κρίνη και τον Νίκο Παπανδρέου.

Η μελέτη «Ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα» δημοσιεύεται σε μια περίοδο όπου η υγειονομική κρίση, οι αυξανόμενες δημοσιονομικές ανάγκες και ο καλπάζων πληθωρισμός δημιουργούν νέες απαιτήσεις στα κρατικά έσοδα.

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εισαγωγή της μελέτης:

«Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα προκαλεί συνεχή προβληματισμό καθώς η ταυτόχρονη επίτευξη αποτελεσματικότητας και δικαιοσύνης φαίνεται να μην επιτυγχάνεται, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην άμβλυνση των ανισοτήτων αλλά και για τα δημόσια έσοδα. Την ίδια στιγμή, οι συνεχείς αλλαγές του και οι ελλείψεις στη φορολογική διοίκηση, δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.  Τέλος, επίκαιρο παραμένει το ζήτημα της αξιολόγησης των φορολογικών μέτρων που λήφθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και το ερώτημα αν το σύστημα, όπως διαμορφώθηκε και τείνει να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα, ευνοεί την ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία της χώρας, αλλά και την απαραίτητη ανάκαμψή της μετά την πανδημία του Covid-19, χωρίς να επιβαρύνει στρώματα του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας που ήδη σήκωσαν ένα άνισο βάρος.

Το αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης για την Ελλάδα και της επεκτατικής λιτότητας ως επιλεγμένης πολιτικής οδήγησε σε δραματική μείωση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, σε έκρηξη του ποσοστού ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, και σε εξαθλίωση μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα, είναι απαραίτητο να λαμβάνουμε υπόψη τον ρόλο των φόρων στη χρηματοδότηση κρατικών δαπανών, οι οποίες είναι απαραίτητες είτε για την οικονομική μεγέθυνση, είτε για την ανάκαμψη της οικονομίας μετά από ένα ισχυρό εξωτερικό σοκ, όπως στην περίπτωση της πανδημίας του 2020. Ωστόσο, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα δε μπορεί να παραλείψει επίσης την σημασία του αναδιανεμητικού ρόλου του κράτους, ώστε να αμβλύνεται η άνιση κατανομή των πόρων.

Στόχος της μελέτης για τη φορολογική μεταρρύθμιση, που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, με την υποστήριξη του δικτύου transform! Europe, είναι αρχικά να περιγράψει τη δομή και τους στόχους του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Χρησιμοποιεί επίσης διεθνείς πρακτικές και συντελεστές για τη σύγκριση και ανάλυση, ώστε να γίνουν πιο ευκρινείς οι ελλείψεις και οι ανισότητες των εφαρμοσμένων μέτρων και πολιτικών. Τέλος, επιχειρεί να καταγράψει προτάσεις πολιτικής που αποσκοπούν σε ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα.»

Τα στοιχεία και οι προτάσεις της μελέτης θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν σε διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου, στις 7.00 μ.μ. με τίτλο “Ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα

 

Download (PDF, Unknown)