Κώστας Σταμάτης / Κριτική αποτίμηση του ν. 4777/2021

Η ανάλυση του καθηγητή στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, Κώστα Σταμάτη, για τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο 4777/2021 για την ανώτατη εκπαίδευση αναδεικνύει “τα βασικά θέματα που εξάπτουν ισχυρό αντίλογο στο νομοθέτημα αυτό“, τα οποία σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι τα εξής : Η ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας (“Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων”), το πειθαρχικό δίκαιο των φοιτητών και οι περιορισμοί στη διάρκεια φοίτησης.

Όπως σημειώνει, μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματα ο Κ. Σταμάτης :

Η εκπαιδευτική σχέση ούτε ιεραρχική είναι ούτε ασύμμετρη. Δεν είναι ευθύγραμμη μετάδοση γνώσης από το ένα μέρος στο άλλο. Απεναντίας, διδάσκοντες και διδασκόμενοι στα Πανεπιστήμια αλληλοσυγκροτούμαστε ως συμμέτοχοι στη μορφωτική διαδικασία. Επιζητούμε με τρόπο συνεργατικό την αμοιβαία και τερπνή αναζήτηση της αλήθειας, της ορθότητας, του ωραίου. Στα μέλη του φοιτητικού κοινού αναγνωρίζουμε την ιδιότητα ενήλικων προσώπων, που γυρεύουν αυτοβούλως να γίνουν μορφωμένοι άνθρωποι, ελεύθερα σκεπτόμενοι επιστήμονες και πολίτες, με δική μας υποβοήθηση.

Αυτή η βαθιά σχέση αμοιβαίας αναγνώρισης διαρρηγνύεται, εάν εκλείψει η απαιτούμενη αλληλοκατανόηση και εμπιστοσύνη ανάμεσα στους δύο βασικούς συντελεστές της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο νόμος 4777/2021 επιφέρει ένα τραυματικό και δυστυχώς θεσμικό ρήγμα σε αυτή την απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης. Τούτο κινδυνεύει να προκαλέσει ανήκεστο βλάβη στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι στα ελληνικά ΑΕΙ και στην πολύπτυχη ακαδημαϊκή ελευθερία όλων, διδασκόντων και διδασκομένων. Με αναμενόμενη πιθανότητα να υποβιβαστούν τα δημόσια ΑΕΙ της χώρας στις κατατάξεις του  διεθνούς ακαδημαϊκού χάρτη, εκτός των άλλων λόγων, και για ελλιπή ακαδημαϊκή ελευθερία!“.

 

Download (PDF, Unknown)