Διονύσης Γ. Δρόσος / Η πανδημία ως ουδέτερος παράγων και ως καταλύτης

Στο κείμενό του με τίτλο “Η πανδημία ως ουδέτερος παράγων και ως καταλύτης”, ο καθηγητής Φιλοσοφίας του ΑΠΘ, Διονύσης Γ. Δρόσος, σχολιάζει το κείμενο του Alain Badiou “Σχετικά με την επιδημική κατάσταση“, το οποίο δημοσίευσε πρόσφατα το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς σε μετάφραση του ιδίου.

Όπως εύγλωττα επισημαίνεται στον τίτλο, το βασικό σημείο σχολιασμού/κριτικής του Δ.Γ. Δρόσου αφορά τη θέση του Alain Badiou ότι “περιστάσεις αυτού του είδους (παγκόσμιος πόλεμος ή παγκόσμια επιδημία) είναι ιδιόμορφα «ουδέτερες» σε πολιτικό επίπεδο” και ότι “η τρέχουσα επιδημία δεν θα έχει, ως τέτοια, ως επιδημία, καμία αξιοσημείωτη πολιτική συνέπεια”. Αντίθετα, ο Δ.Γ. Δρόσος στο κείμενό του επιχειρηματολογεί περί του ότι η πανδημία σε όλες τις διαστάσεις της έχει “πολιτικούς επικαθορισμούς” οι οποίοι τελικά την καθιστούν “καταλύτη που μπορεί να διευκολύνει την ενεργοποίηση παραγόντων που αλλιώς θα έμεναν ανενεργοί ή να επιταχύνει διαδικασίες που αλλιώς θα κινούνταν πολύ πιο αργά”. Μέσα λοιπόν από το κείμενο αυτό του Δ.Γ. Δρόσου, συνεχίζεται και εμπλουτίζεται ο φιλοσοφικός και πολιτικός διάλογος που διεξάγεται είτε συγκροτημένα είτε άτυπα στη δημόσια σφαίρα, ελληνική και διεθνή, τον οποίο το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, φιλοδοξεί να στηρίξει και να φιλοξενήσει, με κείμενα όπως το παρόν.

 

Download (PDF, Unknown)