Δημήτρης Καρέλλας / Καθολικό Βασικό Εισόδημα – Μέρος πρώτο: Τι θέλει να είναι

Το ζήτημα της θέσπισης ενός Καθολικού Βασικού Εισοδήματος απασχολεί τη διεθνή συζήτηση, και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, που απειλεί τις σύγχρονες κοινωνίες με μία σοβαρή, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς τη έκταση, οικονομική και κοινωνική κρίση. Εξάλλου το σοκ που προκάλεσε η πανδημία και κυρίως τα μέτρα που απαιτήθηκαν για την ανάσχεσή της προκάλεσαν και προκαλούν προβληματισμό σχετικά με τη συνολική οργάνωση της κοινωνίας και της παραγωγής, το ρόλο της εργασίας, τη σημασία του κοινωνικού κράτους και ούτω καθεξής.

Ωστόσο, η συζήτηση για ένα Καθολικό Βασικό Εισόδημα δεν είναι καινούρια και διεξάγεται διεθνώς τόσο εντός αριστερών και προοδευτικών, όσο και εντός συντηρητικών και νεοφιλελεύθερων κύκλων, χωρίς ωστόσο – τουλάχιστον στη χώρα μας – να έχει επαρκώς συζητηθεί και αποσαφηνιστεί η έννοια του ΚΒΕ, οι προτάσεις που υπάρχουν και οι διαφορές των επιμέρους προσεγγίσεων. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο της θεματικής Εργασία – Κοινωνικό κράτος – Αλληλεγγύη, το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς δημοσιεύει (σε δύο μέρη) ανάλυση του Δημήτρη Καρέλλα, πολιτικού επιστήμονα και πρώην Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας/Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το θέμα.

Στο πρώτο μέρος, ο συγγραφέας απαντά στο ερώτημα “τι θέλει να είναι” το Καθολικό Βασικό Εισόδημα και παρουσιάζει τη διεθνή συζήτηση και βιβλιογραφία γύρω από το θέμα, αποσαφηνίζει τα χαρακτηριστικά του ΚΒΕ σε σύγκριση με άλλες μορφές μεταβιβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, αναλύει τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει και εκθέτει τις διαφορετικές πτέρυγες που υποστηρίζουν μια τέτοια επιλογή τα εναλλακτικά οικονομικά και πολιτικά σχέδια πίσω από αυτή.

 

Download (PDF, Unknown)