Δημήτρης Καρέλλας / Καθολικό Βασικό Εισόδημα – Μέρος δεύτερο: Τι μπορεί να είναι

Το δεύτερο μέρος της ανάλυσης του Δημήτρη Καρέλλα για το Καθολικό Βασικό Εισόδημα (βλ. και του ίδιου Καθολικό Βασικό Εισόδημα – Μέρος πρώτο : Τι θέλει να είναι) παρουσιάζει τους κινδύνους από μία νεοφιλελεύθερη αντίληψη περί του Καθολικού Βασικού Εισοδήματος ως μέσου αντικατάστασης (επί της ουσίας κατάργησης) του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και ιδίως των παροχών του σε είδος, ενώ αντίθετα αναλύει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ΚΒΕ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χειραφετητικό εργαλείο, ανανεώνοντας και τον ίδιο το θεσμό του κοινωνικού κράτους. Μάλιστα, ενόψει του πολύ μεγάλου δημοσιονομικού κόστους του ΚΒΕ, ο Δ. Καρέλλας προτείνει την πιλοτική εφαρμογή του για τους νέους έως 25 ετών που αποφοιτούν από οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης.

 

Download (PDF, Unknown)