Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ – Παράρτημα Ελλάδας

Στόχος της δραστηριότητας του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στην Ελλάδα είναι η ανάλυση των δραματικών επιπτώσεων που έχει επιφέρει στην ελληνική κοινωνία η νεοφιλελεύθερη πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης, η δημιουργία μιας πλατιάς και ανοιχτής δημόσιας σφαίρας καθώς και η υποστήριξη των ελλήνων συντρόφων στον αγώνα τους ενάντια σε αυτή την πολιτική. Κεντρικό σημείο αυτής της εργασίας είναι η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων.

Τομείς δραστηριότητας

Από τα μέσα του 2012 έχει ανοίξει στην Αθήνα ένα Παράρτημα του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ που συντονίζει αυτή την εργασία.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται τα εξής ζητήματα:

  • Η κρίση και η αριστερή προσέγγιση για την επίλυσή της.

  • Η άνοδος του νεοναζισμού στην Ελλάδα και ο αγώνας εναντίον του.

  • Η μελέτη των επιπτώσεων των ιδιωτικοποιήσεων στη δημοκρατία και τη συμμετοχή.

  • Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πολιτικών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακτιβιστών ή δημόσιων και κοινωνικών ιδρυμάτων για την ενίσχυση και την αναζωογόνηση της κοινότητας.

  • Η βελτίωση της κατάστασης των μεταναστών στην Ευρώπη της κρίσης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ στην Ελλάδα διοργανώνονται, μεταξύ άλλων, επισκέψεις ελλήνων συνδικαλιστών, πολιτικών και ειδικών στη Γερμανία, όπου δίνονται διαλέξεις και πραγματοποιούνται ενημερωτικές συζητήσεις, και υποστηρίζονται πολιτιστικά-πολιτικά προγράμματα με στόχο την ανανέωση της κοινωνικής ανάπτυξης.