Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική

Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική

http://www.euromemo.eu/

The European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe (the EuroMemo Group) is a network of European economists committed to promoting full employment with good work, social justice with an eradication of poverty and social exclusion, ecological sustainability, and international solidarity.

The group was founded in 1995, and includes participants from a wide range of European countries. It holds an annual conference, usually at the end of September, and publishes an annual Memorandum which provides a critical analysis of recent developments in the European Union and is available in several European languages.

Members of the network have also been active in working groups which have produced several longer studies on a range of topics including full employment, global finance and privatisation.