Βάλια Αρανίτου / Οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην ελληνική επιχειρηματικότητα από την κρίση του Coronavirus

Στο πλαίσιο της σειράς e-papers Αναλύσεις για τον #covid19το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς δημοσιεύει την  ανάλυση της Βάλιας Αρανίτου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Όπως τονίζει η Β. Αρανίτου, η ένταση των επιπτώσεων της πανδημίας θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων, καθώς και από το βαθμό εξάρτησης κάθε οικονομίας από τον τουρισμό, στοιχεία στα οποία η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., ενώ ήδη η ελληνική μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα έχει πληγεί λόγω της κρίσης και της ύφεσης της προηγούμενης δεκαετίας. Με αυτό το δεδομένο – και ενόψει του γεγονότος ότι η κατάρρευση της μικρής επιχειρηματοκότητας θα έχει πολλαπλές συνέπειες στην ελληνική οικονομία και κοινωνία – η Β. Αρανίτου τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά και προκειμένου να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα : Η Βάλια Αρανίτου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Κρήτης. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα συστήματα και οι θεσμοί κοινωνικής εκπροσώπησης,  η οργάνωση της εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις καθώς και οι θεωρητικές και πολιτικοθεσμικές συσχετίσεις οικονομίας και δημοκρατίας. Από το 2008 είναι επιστημονική διευθύντρια του ΙΝΕΜΥ, του ερευνητικού Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Παράλληλα με το επιστημονικό της έργο έχει εκπονήσει σειρά μελετών που αφορούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την οργάνωση του κλάδου του εμπορίου. Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε επιστημονικές επιτροπές. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της, με τίτλο “Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων: μεταξύ κατάρρευσης και ανθεκτικότητας”, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο.

 

Download (PDF, Unknown)