Θεανώ Φωτίου – Εύη Κάιλα – Σοφία Καπελάκη – Ματθαίος Τζουβαλάς / Το πορτογαλικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας: Ένα ρεαλιστικό ριζοσπαστικό αριστερό σχέδιο

Μια αναλυτική επισκόπηση του Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας της Πορτογαλίας, ως ένα παράδειγμα ενός ρεαλιστικού ριζοσπαστικού αριστερού σχεδίου για την “επόμενη μέρα” μετά την πανδημία και την πολυεπίπεδη κρίση που αυτή πυροδότησε επιχειρούν στο κείμενο που δημοσιεύεται στο πλαίσιο των θεματικών Εργασία – Κοινωνικό Κράτος – Αλληλεγγύη, Οικονομία – Παραγωγή – Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ευρώπη & Κόσμος, οι Θεανώ Φωτίου, βουλευτής Νότιου Τομέα Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρώην αναπληρώτρια υπουργός και τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εύη Κάιλα, δρ. Κοινωνιολογίας, Σοφία Καπελάκη, δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός και Ματθαίος Τζουβαλάς,  Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνουν στην παρουσίασή τους οι συγγραφείς, “το Σχέδιο της Πορτογαλίας για το Ταμείο Ανάκαμψης (Recover Portugal, Building the Future – Plan for Recovery and Resilience – PRR) διέπεται από μία ολιστική αντίληψη, ριζικά διαφορετική από το αντίστοιχο της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία αποτυπώνεται, τόσο σε επίπεδο διαβούλευσης, διαδικασιών εκπόνησης και διασύνδεσης με άλλα τρέχοντα σχέδια και στρατηγικές ανάπτυξης της χώρας, όσο και σε επίπεδο σύλληψης και δομής του ίδιου του Σχεδίου”. Αυτό προκύπτει εξάλλου και από την παράθεση των επιμέρους παραμέτρων του Σχεδίου – από το επίπεδο της μεθοδολογίας που ακολούθησε η σύνταξή του, τη δομή των χρηματοδοτήσεων που προβλέπει, τη διαδικασία διαβούλευσης και υιοθέτησής του, μέχρι φυσικά το περιεχόμενό του, το οποίο εκτίθεται στο κείμενο διεξοδικά και διαρθρώνεται σε τρεις άξονες (Κοινωνική και Οικονομική Ανθεκτικότητα, Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση), με πλήθος επιμέρους συνιστωσών, που περιλαμβάνουν τόσο μεταρρυθμίσεις όσο και επενδύσεις και απαντούν σε σημαντικά προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πορτογαλική κοινωνία.

Η λεπτομερής αυτή παρουσίαση (στο τέλος του κειμένου υπάρχει εκτεταμένο παράρτημα που παρουσιάζει το σύνολο των δράσεων του Σχεδίου) είναι εξαιρετικά χρήσιμη ως ένα παράδειγμα που αναδεικνύει τις δυνατότητες χάραξης και υλοποίησης μιας εναλλακτικής πολιτικής, αξιοποιώντας κατάλληλα και τα εργαλεία που έχει θεσπίσει η Ε.Ε., είναι δε ιδιαίτερα αποκαλυπτική της ευκαιρίας που χάνει η χώρα μας στην παρούσα συγκυρία.

Download (PDF, Unknown)