Σωτήρης Αλεξίου, Γιώργος Συμεωνίδης, Γιώργος Αγγέλης /Η πανδημία ως αστάθμητη συνθήκη στην ιστορική ροή

Ένα διαφορετικό – τουλάχιστον ως προς τους συγγραφείς του – κείμενο στη σειρά Αναλύσεις για τον #covid19 αποτελεί το άρθρο των Σ. Αλεξίου, Γ. Συμεωνίδη και Γ. Αγγέλη, με τίτλο “Η πανδημία ως αστάθμητη συνθήκη στην ιστορική ροή”. Οι συγγραφείς – τρεις νέοι άνθρωποι με άμεση και ενεργή πολιτική εμπλοκή – στηρίζονται στη θεωρία του “σοκ” και περιγράφουν πώς ο καπιταλισμός αξιοποιεί αστάθμητους παράγοντες, όπως η τρέχουσα πανδημία, προκειμένου να μετασχηματίσει ριζικά την ισορροπία δυνάμεων στο πλαίσιο του ταξικού ανταγωνισμού. Έτσι, οι συγγραφείς, με ιστορικές και θεωρητικές αφετηρίες διατυπώνουν το κατά τη γνώμη τους κρίσιμο διακύβευμα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι η μάχη για τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών από την πανδημία είναι αλληλένδετη με τη μάχη εναντίον του νεοφιλελευθερισμού.

 

Download (PDF, Unknown)