Πάνος Κορφιάτης / Ο κόσμος της εργασίας απέναντι σε μια διπλή πρόκληση: Κορονοϊός και εργασιακή πραγματικότητα

Η υπεράσπιση της εργασίας αναδεικνύεται στο πλαίσιο της πανδημίας του #covid19 ως η επόμενη μεγάλη μάχη μετά από εκείνη που διεξάγεται στο υγειονομικό πεδίο. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάλυση του Πάνου Κορφιάτη για το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, με τίτλο “Ο κόσμος της εργασίας απέναντι σε μια διπλή πρόκληση: Κορονοϊός και εργασιακή πραγματικότητα”, αναδεικνύει τις επιπτώσεις στην απασχόληση και στα εργασιακά δικαιώματα που έχει όχι μόνο η πανδημία, αλλά και το είδος των μέτρων που επιλέγει να πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, αναδεικνύει την εναλλακτική πρόταση που έχει κατατεθεί και υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ήδη θετικές προϋποθέσεις που έχουν διαφανεί στην κατεύθυνση της στήριξης της εργασίας, καθώς η πανδημία, πρώτον, ανέδειξε τη σπουδαιότητα των δημόσιων αγαθών και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτά, δεύτερον, έκανε σαφές ότι θεμέλιο της κοινωνίας είναι η εργασία και, τρίτον, διαμόρφωσε τη δυνατότητα σύγκλισης ανάμεσα στο υψηλά ειδικευμένο και σχετικά υψηλότερα αμειβόμενο κομμάτι της εργατικής τάξης και το επισφαλώς εργαζόμενο, χαμηλής ειδίκευσης κομμάτι της.

 

Download (PDF, Unknown)