Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα / Χρονοχώροι της καθημερινότητας στην εποχή του κορονοϊού: Διδάγματα μετά την καραντίνα

Η Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα, δρ. Πολιτισμικής Γεωγραφίας και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, αναλύει τους χρονοχώρους της καθημερινότητας – ενσώματης/δια ζώσης και εξ αποστάσεως/ψηφιακής – που μετασχηματίστηκαν ή αναδείχθηκαν μέσα από την εμπειρία της καραντίνας, αντλώντας χρήσιμα διδάγματα και για τις μελλοντικές μάχες γύρω από το χώρο και τον χρόνο, γύρω από τους χρονοχώρους συνάντησης, τόσο στο πεδίο των τεχνολογικών εξελίξεων όσο και πέραν αυτού.

Download (PDF, Unknown)