Ινώ Σιώζιου / Ποιος φοβάται τη συμμετοχή και τη λογοδοσία;

Η Ινώ Σιώζιου, ειδική σε περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα ενεργειακής πολιτικής και επιστημονική συνεργάτιδα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί μια πολιτική ανάγνωση της νομοθέτησης και του περιεχομένου του νόμου 4685/2020 για τον «εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Μέσα από την ανασυγκρότηση της νομοθέτησης και την ανάδειξη των κεντρικών στοχεύσεων του νόμου, η συγγραφέας του άρθρου, πέρα από τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που προδιαγράφει η «θεσμοθέτηση» της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων διά της δημιουργίας δομών και διαδικασιών που επιτρέπουν τη λήψη αποφάσεων κατά περίπτωση και κατά βούληση, επιχειρεί να φωτίσει και ένα ευρύτερο πολιτικό ζήτημα που αφορά την πολιτική κουλτούρα που υποστηρίζει την επινόηση του επιτελικού κράτους, δηλαδή τον αποκλεισμό της διαβούλευσης και του δημοκρατικού ελέγχου των αποφάσεων.

 

Download (PDF, Unknown)