Κώστας Στρατηλάτης / Η ανεκπλήρωτη συνταγματική επιταγή για αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων

Στο μείζον ζήτημα του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και των πεπραγμένων του αναφέρεται η ανάλυση του Κώστα Στρατηλάτη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, με τον εύγλωττο τίτλο “Η ανεκπλήρωτη συνταγματική επιταγή για αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων”, η οποία δημοσιεύεται στο πλαίσιο της θεματικής σειράς “Θεσμοί-Δημοκρατία-Πολιτική” και σε συνέχεια της δραστηριότητας του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς πάνω στο θέμα της ενημέρωσης και των μέσων.

Η ανάλυση του Κ. Στρατηλάτη στηρίζεται στην πρωτότυπη και διεξοδική μελέτη του των πεπραγμένων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από το 2004 και εξής ως προς τις παραβάσεις ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών των οποίων επιλαμβάνεται και τα πρόστιμα που τυχόν επιβάλλει, σε συνδυασμό και με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του θέματος. Βάσει των πλούσιων δεδομένων που συνέλεξε, ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι “η δράση του ΕΣΡ προς εκπλήρωση της αποστολής του να εγγυάται την ακρίβεια, την αλήθεια και την αντικειμενικότητα κατά τη μετάδοση ειδήσεων και πληροφοριών δεν είναι επαρκής και ότι υπολείπεται πάντως σε σημαντικό βαθμό της πολύ πιο ενεργού δράσης του αναφορικά προς την τήρηση της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας σε άλλα πεδία, όπως η διαφήμιση ή αναφορικά προς την τήρηση των κανόνων και των αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας για θέματα όπως η προστασία της προσωπικότητας και ο σεβασμός του ιδιωτικού βίου. Η ενεργός κυρωτική δράση του ΕΣΡ σε άλλα πεδία δείχνει ότι το πρόβλημα που σχετίζεται με την εκπλήρωση της συνταγματικής ρήτρας περί αντικειμενικής και με ίσους όρους μετάδοσης πληροφοριών και ειδήσεων δεν οφείλεται μόνον –αν και οφείλεται σίγουρα σε σημαντικό βαθμό– στην έλλειψη προσωπικού ή και στην ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση. Ειδικά ως προς την πολιτική πολυφωνία, το ΕΣΡ επέδειξε αρχικά διάθεση να παρέμβει στο τηλεοπτικό τοπίο, όμως η νομολογία του ΣτΕ προφανώς οδήγησε σε αποχή του από την επιβολή κυρώσεων γι’ αυτό το θέμα κατά τα τελευταία έτη”, ενώ κατά τον ίδιο το “κλειδί” για τη λύση του προβλήματος της έλλειψης πολυφωνίας και αντικειμενικότητας στα ραδιοτηλεοπτικά ΜΜΕ είναι ο έλεγχος τήρησης των ρυθμίσεων του προεδρικού διατάγματος 77/2003 “Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών” ή όποιου άλλου αντίστοιχου Κώδικα δεοντολογίας συνταχθεί στο μέλλον.

 

Download (PDF, Unknown)