Οικονομική κρίση και αριστερή διακυβέρνηση: Αποτίμηση από τη Σκοπιά της Ισότητας Φύλων

Με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τον απολογισμό της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019) – την πρώτη φορά που ένα κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς ανέλαβε ως μείζων κυβερνητικός εταίρος τη διακυβέρνηση σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης και επιτροπείας – η μελέτη της Μαρίας Καραμεσίνη εξετάζει την περίοδο της αριστερής διακυβέρνησης από τη σκοπιά του φύλου και της ισότητας.

Ειδικότερα, η μελέτη εστιάζει στις οικονομικές εξελίξεις και στις πολιτικές που επηρέασαν τη σχετική θέση ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, τη συμμετοχή τους στην μη αμειβόμενη εργασία, τον κατά φύλο καταμερισμό (αμειβόμενης) εργασίας στην κοινωνία και το οικογενειακό μοντέλο. Εκτός από την παρουσίαση της εξέλιξης των βασικών μεγεθών της αγοράς εργασίας και του καταμερισμού της εργασίας ανά φύλο, αναλύονται ως προς τις έμφυλες επιπτώσεις τους: η πολιτική καταπολέμησης της ανεργίας, η πολιτική εργασιακών σχέσεων,ησυνταξιοδοτική μεταρρύθμιση,η πολιτική κοινωνικής φροντίδας και η εκπαιδευτική πολιτική και αποτιμάται η πολιτική ισότητας των φύλων. Η ανάλυση εμπλουτίζεται με συνεχείς αναφορές και συγκρίσεις με τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων κατά τις προηγούμενες φάσεις της οικονομικής κρίσης.

Η αποτίμηση της περιόδου της αριστερής διακυβέρνησης από τη σκοπιά της μείωσης των ανισοτήτων φύλου είναι γενικά θετική, αν και η πρόοδος που σημειώθηκε είχε και αρνητικές πλευρές, όπως και ελλείμματα πολιτικής. Όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων, οι κυβερνήσεις της Αριστεράς έδωσαν πολύ καλά δείγματα γραφής στην πολιτική απασχόλησης, στην πολιτική συμφιλίωσης εργασίας και οικογένειας και στην εκπαιδευτική πολιτική, αλλά τα καλύτερα δείγματα από άποψης δομικών αλλαγών ήταν οι νόμοι για την έμφυλη βία και την ουσιαστική ισότητα των φύλων, που εισήγαγαν σημαντικές καινοτομίες στα όργανα, στους μηχανισμούς και στα εργαλεία άσκησης πολιτικής ισότητας των φύλων και νέες υποχρεώσεις του κράτους για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Όμως οι προωθητικές θεσμικές αλλαγές στο πεδίο αυτό θα αποφέρουν καρπούς στο μεσο-μακροπρόθεσμο διάστημα, μόνο εάν η σημερινή κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να τις υλοποιήσει. Τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής δεν είναι ενθαρρυντικά.

Download (PDF, Unknown)