Γιώργος Σταθάκης / Η ελληνική οικονομία την επαύριον της πανδημίας

Τις εκτιμήσεις για την ύφεση που θα προκαλέσει η πανδημία και το lockdown στην παγκόσμια οικονομία, τις διαφορετικές στρατηγικές που υπάρχουν σε σχέση με την αντιμετώπιση της κρίσης, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις άνισες επιπτώσεις που αναμένεται να έχει η κρίση στην ελληνική οικονομία, λόγω του μεγαλύτερου ειδικού βάρους που έχει ο τουρισμός, εκθέτει στο κείμενό του ο Γιώργος Σταθάκης, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, το οποίο στηρίζεται στην παρέμβασή του στη διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς “Η ελληνική οικον

Download (PDF, Unknown)

ομία την επαύριο της πανδημίας. Ο κίνδυνος μιας ύφεσης διαρκείας και οι προοπτικές ανάκαμψης“. Όπως επισημαίνει ο Γ. Σταθάκης σε σχέση με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης,  αυτά “πρέπει να είναι περισσότερα, πιο σύνθετα, στοχευμένα και ικανά να φέρουν σε πέρας μία διπλή άσκηση : αντιμετώπισης των υφεσιακών φαινομένων, αλλά και θεραπείας διαρθρωτικών προβλημάτων με τα οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα την επόμενη μέρα και αφορούν τα μέσα και τις πολιτικές που θα αποκτήσουν ένα μονιμότερο χαρακτήρα την επαύριο της κρίσης. Αυτά αφορούν είτε το ρόλο του κράτους στην οικονομία, τις κοινωνικές υποδομές, την ενέργεια, τα δίκτυα και τις υποδομές, είτε άλλα δεδομένα που πρέπει να εγγραφούν ως μονιμότερα στοιχεία για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών.”

(Το βίντεο της εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://vimeo.com/418338055)