Ακρίτας Καϊδατζής / Πανδημία, δημοκρατία, δικαιώματα: Το τέλος του συνταγματικού δικαίου;

Η ανάλυση του επίκουρου καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ακρίτα Καϊδατζή, με τίτλο “Πανδημία, δημοκρατία, δικαιώματα: Το τέλος του συνταγματικού δικαίου;” – εκκινώντας από την τρέχουσα πανδημία και τα μέτρα περιορισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων που λήφθηκαν, με κορυφαία την απαγόρευση μετακίνησης και την, εκ του αποτελέσματος, αναστολή του δικαιώματος συνάθροισης – αναδεικνύει το έλλειμμα που δημιουργεί η απόσυρση της συζήτησης για τη δημοκρατία στη λήψη ιδίως κρίσιμων αποφάσεων από το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του συνταγματικού λόγου στη χώρα μας και η μονομερής επικέντρωση στο ζήτημα των δικαιωμάτων. Αναλύοντας τα μέτρα που λήφθηκαν και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αυτά θεσπίστηκαν, επισημαίνει σημαντικές προβληματικές διαστάσεις, όπως ιδίως η νομοθέτηση τόσο σημαντικών περιορισμών σε θεμελιώδη δικαιώματα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου από την κυβέρνηση και, πολλώ δε μάλλον, με μια πλειάδα υπουργικών αποφάσεων, κάνοντας μάλιστα λόγο για “θεσμική λιποταξία” της βουλής, που οικειοθελώς περιόρισε τη λειτουργία της, αφήνοντας το ρυθμιστικό πεδίο επί της ουσίας στην κυβέρνηση. Προτείνει δε, όχι μόνο υπό τη σκοπιά της τυπικής συνταγματικής νομιμότητας, αλλά κυρίως της ουσιαστικής νομιμοποίησης στη συνείδηση πολιτών, τη λήψη των σημαντικών αποφάσεων, όπως αυτές που ενδεχομένως χρειάζεται να ληφθούν για την αντιμετώπιση μιας πανδημίας, με διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον δημοκρατικό διάλογο.

 

Download (PDF, Unknown)