Γεωργία Πετράκη / Τα Αναγκαία Επαγγέλματα, η Αποεμπορευματοποίηση και ο Εκδημοκρατισμός της Εργασίας

Η ανάλυση της καθηγήτριας Κοινωνιολογίας της Εργασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γεωργίας Πετράκη, “Τα Αναγκαία Επαγγέλματα, η Αποεμπορευματοποίηση και ο Εκδημοκρατισμός της Εργασίας”, που αποτέλεσε την εισήγησή της στη διαδικτυακή εκδήλωση “Ο κόσμος της εργασίας την ‘επόμενη μέρα’ μετά την πανδημία” (3/6/2020) που διοργάνωσε το ΙΝΠ, αναδεικνύει την ανάγκη – με αφορμή την πανδημία – να επανεξετάσουμε την κοινωνική χρησιμότητα κάθε επαγγελματικού κλάδου, αλλά και να προχωρήσουμε σε ένα νέο μοντέλο παραγωγής, εργασίας και κατανάλωσης, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αποεμπορευματοποίηση των στρατηγικών συλλογικών αναγκών και την εξαίρεση ορισμένων τομέων από τους νόμους της λεγόμενης  «ελεύθερης αγοράς», αλλά και τον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας των επιχειρήσεων, με την αναγνώριση της εργασίας ως αναγκαίου, τουλάχιστον εξίσου με το κεφάλαιο, συντελεστή της παραγωγής, ως αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία τόσο της εργασίας όσο και του περιβάλλοντος.

 

Download (PDF, Unknown)