Δανάη Κολτσίδα / Μεταρρυθμιστικές στρατηγικές στο πεδίο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων

Το ζήτημα της σύγχυσης και αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων των διαφόρων φορέων του – με την ευρεία έννοια – Δημοσίου επανέρχεται συχνά στη δημόσια συζήτηση και φαίνεται να αποτελεί το μόνιμο πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης, που διαρκώς διαπιστώνεται χωρίς να επιλύεται. Η παρούσα ανάλυση της Δανάης Κολτσίδα, δικηγόρου-πολιτικής επιστήμονα και διευθύντριας του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, επιχειρεί να περιγράψει την έκταση και τις πηγές του φαινομένου, να παρουσιάσει συνοπτικά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί για το θέμα σε κυβερνητικό επίπεδο και να προτείνει τα βασικά βήματα μιας συνεκτικής και βιώσιμης στρατηγικής επί του θέματος.

 

Download (PDF, Unknown)