Ιταλία

"Με ευρυγώνιο φακό" #4 | Roberto Morea, Roberto Musacchio (transform! Italia) | Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ιταλική αριστερά

* Το κείμενο περιλαμβάνεται στο αφιέρωμα στον πόλεμο στην Ουκρανία του […]