Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς το αμέσως επόμενο διάστημα σκοπεύει να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό του με νέες και νέους συνεργάτιδες/συνεργάτες. Σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύεται ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, αναζητούμε διοικητικά στελέχη/στελέχη επικοινωνίας καθώς και ερευνήτριες/τές στους τομείς των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών ή νομικών επιστημών.

 

Αναλυτικότερα:

  • Ως προς τα διοικητικά στελέχη/στελέχη επικοινωνίας, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εξοικείωση με τα βασικά τεχνολογικά εργαλεία/εφαρμογές γραφείου, η ευχέρεια στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (σύνταξη κειμένων).
  • Οι υποψήφιες/οι ερευνήτριες/τές είναι απαραίτητο να διαθέτουν τουλάχιστον μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές ή νομικές επιστήμες. Παράλληλα θα εκτιμηθεί, εκτός από την άρτια επιστημονική συγκρότηση, η διεπιστημονική οπτική, η ευρύτητα των ενδιαφερόντων καθώς και η γνώση ξένων γλωσσών και η ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον.

 

Σας καλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος μέχρι το τέλος Ιουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@poulantzas.gr με την ένδειξη «βιογραφικό σημείωμα – διοικητικό στέλεχος/στέλεχος επικοινωνίας» ή «βιογραφικό σημείωμα – ερευνήτρια/τής»  αντίστοιχα.

Σε αυτή τη φάση παρακαλούμε να μην επισυνάπτετε αντίγραφα πτυχίων ή άλλων δικαιολογητικών παρά μόνο το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

Οι ενδιαφερόμενες/οι που θα επιλεγούν θα λάβουν ειδοποίηση από το Ινστιτούτο για την πραγματοποίηση συνέντευξης.

 

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς είναι θεωρητικό, πολιτικό και ερευνητικό Ινστιτούτο και έχει τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας. Ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται έκτοτε σταθερά στους τομείς τόσο της θεωρίας όσο και των εφαρμοσμένων πολιτικών, στα πεδία της πολιτικής, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, της οικονομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικολογίας, της γνώσης και της τεχνολογίας, της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, καθώς και των ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων. Το ΙΝΠ είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου Transform! Europe (www.transform-network.net), ενώ αναπτύσσει διμερείς ή συλλογικές συνεργασίες με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και πολιτικούς φορείς τόσο εντός Ελλάδας όσο και διεθνώς. Περισσότερες πληροφορίες στο : www.poulantzas.gr