Οι ομιλίες της εκδήλωσης Γυναίκες, Σώμα και Κοινωνική Αναπαραγωγή με τη Σίλβια Φεντερίτσι.

Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 2015. Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς Θεσσαλονίκης.