Θοδωρής Παπαϊωάννου / Το Ζήτημα της Εξασφάλισης μιας Παγκόσμιας, Δίκαιης Διανομής των Εμβολίων COVID-19

Το μείζον θέμα της παγκόσμιας δίκαιης διανομής των εμβολίων που θα αναπτυχθούν για την πρόληψη της ασθένειας του covid19 αναδεικνύει στην ανάλυσή του ο Θοδωρής Παπαϊωάννου, καθηγητής Πολιτικής, Καινοτομίας και Ανάπτυξης στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Όπως τονίζει, η καταπολέμηση του covid19 είναι ένα ζήτημα στο οποίο τέμνονται αφ’ ενός η τεχνολογική καινοτομία και αφ’ ετέρου η κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς όπως σημειώνει “αφενός, η ανάπτυξη νέων θεραπειών και αποτελεσματικών εμβολίων για μια τέτοια εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια απαιτεί προηγμένες τεχνολογίες βιοεπιστημών. Αφετέρου, η κοινωνική διανομή ενός νέου φαρμάκου ή εμβολίου απαιτεί ισχυρές αρχές ισότητας και δικαιοσύνης”. Σύμφωνα με τον Θ. Παπαϊωάννου, είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία πάνω σε ιδεαλιστικές αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης (π.χ. κοσμοπολίτικες και φιλελεύθερες) που μπορούν να έχουν κανονιστική επίδραση στην τεχνολογική καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς υπάρχει ήδη ένας αυξανόμενος «εθνικισμός εμβολίων» (Michael Savage), ενώ η φιλελεύθερη θεωρία και πρακτική της παγκόσμιας κοινωνικής δικαιοσύνης “είναι κατά κύριο λόγο ιδεαλιστική, και αυτό διότι συγκροτείται στη βάση της λανθασμένης υπόθεσης ότι κάθε κράτος μπορεί να είναι σε θέση να συμφωνήσει σε αφηρημένες αρχές της δικαιοσύνης και να συνεργαστεί για ένα φιλελεύθερο (δίκαιο) αποτέλεσμα ως προς την διανομή της τεχνολογικής καινοτομίας”. Στον αντίποδα, ο Θ. Παπαϊωάννου σημειώνει ότι “πρώτον, απαιτείται εμπειρική έρευνα για την εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων στο πρόβλημα της δίκαιης διανομής εμβολίων και θεραπειών για τον COVID-19, και, δεύτερον, αυτές οι λύσεις πρέπει να εφαρμοστούν ή να δοκιμαστούν επιτόπου προκειμένου να εξαχθούν καθαρά συμπεράσματα για το πώς μπορούν να μετριαστούν οι παγκόσμιες αδικίες μακριά από (νεο)φιλελεύθερα ιδεαλιστικά μοντέλα δικαιοσύνης που έχουν στο επίκεντρο την αγορά”.

 

Download (PDF, Unknown)