Συλλογικό / Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία («Έκθεση Πισσαρίδη»): Μια κριτική επισκόπηση

Η ενδιάμεση έκθεση του “Σχεδίου Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία” (η λεγόμενη “Έκθεση Πισσαρίδη”) δόθηκε στη δημοσιότητα εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου προκειμένου να αποτελέσει, υποτίθεται, αντικείμενο δημοσίου διαλόγου, ώστε η τελική εκδοχή της να γίνει η βάση του επικαιροποιημένου αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας, αλλά και ο οδικός χάρτης για την αξιοποίηση των πόρων που αναμένει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και την αποτροπή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που επαπειλείται λόγω της πανδημίας.

Όπως αναδεικνύεται στις σελίδες της ανάλυσης που δημοσιεύουμε, μέσα από επιμέρους συμβολές για τις περισσότερες από τις θεματικές της Έκθεσης Πισσαρίδη, ο σκοπός αυτός δεν εκπληρώνεται. Η Έκθεση “είναι ένα κείμενο που επαναλαμβάνει κοινοτοπίες, μεταφέρει εξ αντιγραφής μελέτες που έχουν γίνει παλιότερα χωρίς να τις αναφέρει, χρησιμοποιεί επιλεκτικά, ελλιπή ή και λάθος στοιχεία και, προπάντων, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Το επιχείρημα ότι αποτελεί μια «ενδιάμεση» έκθεση, η οποία πρόκειται να επικαιροποιηθεί, δεν ευσταθεί καθώς η επιδερμική ανάλυση τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και της ελληνικής κοινωνίας θέτει λανθασμένες βάσεις για το δημόσιο διάλογο: η συγκεκριμένη έκθεση για την κατάσταση και την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας γράφτηκε σαν να μην έχει υπάρξει η κρίση 2009-2014, σαν να μην έχασε η ελληνική οικονομία μεγάλο μέρος της παραγωγικής της βάσης, σαν η ανεργία να μην εκτινάχθηκε σε ύψος που η Ελλάδα δεν είχε γνωρίσει στο παρελθόν. Και, επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη στιγμή που γράφτηκε, η έκθεση είναι εκτός χρόνου: αγνοεί την πανδημία με τις καταστρεπτικές επιπτώσεις της στην οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Θα μπορούσε η ίδια έκθεση να έχει γραφτεί δεκαπέντε και είκοσι χρόνια πριν ή και για μία άλλη χώρα”. (Από την Εισαγωγή της ανάλυσης).

Στην παρούσα ηλεκτρονική έκδοση (e-paper) συγκεντρώσαμε συμβολές για μία τουλάχιστον αρχική κριτική επισκόπηση των επιμέρους θεματικών της ενδιάμεσης έκθεσης της «επιτροπής Πισσαρίδη» : Την εργασία και την ανεργία, την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, το ασφαλιστικό και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, την ψηφιακή στρατηγική. Σκοπός μας δεν είναι μόνο να καταδείξουμε τις ιδεολογικές αφετηρίες και τις πολιτικές στοχεύσεις της, Έκθεσης μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένη κριτική και τεκμηρίωση, αλλά κυρίως να συμβάλλουμε στη δημόσια συζήτηση που πρέπει να γίνει ενόψει της πανδημίας, της διαχείρισής της και των κοινωνικών και οικονομικών της επιπτώσεων, αλλά και ενόψει της ανάγκης επικαιροποίησης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, με δημοκρατικούς, διαφανείς, δίκαιους και βιώσιμους όρους.

Στην έκδοση συμμετέχουν οι (αλφαβητικά) : Ελευθερία Αγγέλη, Βάλια Αρανίτου, Μαρία Καραμεσίνη, Δανάη Κολτσίδα, Μάκης Κουζέλης, Ε.Μ., Θόδωρος Παρασκευόπουλος, Μαρία Στεφάνου.

Download (PDF, Unknown)