Σωτήρης Βαλντέν / Ευρώπη και Αριστερά μπροστά στη νέα κρίση

Στο κείμενό του – το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά ως εισήγηση στη διαδικτυακή εκδήλωση του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς “Η Ευρώπη στην ‘εντατική’. Πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της νέας κρίσης” (30/4/2020) – ο Σωτήρης Βαλντέν παρουσιάζει τις τρεις μείζονες αβεβαιότητες, που λειτουργούν, όπως αναφέρει, αποτρεπτικά για κάθε πρόβλεψη, αλλά και για τη χάραξη μιας σοβαρής στρατηγικής στο επίπεδο της Ευρώπης: τη διάρκεια και έκταση της υγειονομικής κρίσης και άρα το βάθος της οικονομικής κρίσης που θα ακολουθήσει, τη γραμμή που θα τηρήσουν τελικά οι ηγεσίες σε Βορρά και Νότο, που εξαρτάται βέβαια και από το συσχετισμό δυνάμεων ανάμεσά τους, αλλά και την αντίδραση των πολιτών στις χώρες μας την «επόμενη μέρα» και τον κίνδυνο στροφής προς την Ακροδεξιά. Σε ό,τι δε αφορά το ρόλο της ελληνικής και της ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο Σ. Βαλντέν σημειώνει ότι η μάχη πρέπει να δοθεί πρώτιστα στο πεδίο των θεμελιωδών αξιών, όπως η αλληλεγγύη, η ισότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η αντίκρουση της ξενοφοβίας και του εθνικισμού, ενώ τονίζει πως η κοινωνική ατζέντα είναι ασφαλώς η προνομιούχα για την Αριστερά, ωστόσο θεωρεί “αυτοκτονική” την υποστολή της σημαίας του αντιεθνικισμού και της αντίκρουσης της ξενοφοβίας. Τέλος, υπογραμμίζει ιδιαίτερα τη σημασία των προοδευτικών συμμαχιών, αναφέροντας ότι “η δική μας Αριστερά πρέπει να ρίξει μεγάλο βάρος στους διαύλους επικοινωνίας με την ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και τους Πρασίνους, και ιδιαίτερα στις χώρες του Βορρά. Η μάχη της Ευρώπης και της προοδευτικής στροφής θα κριθεί κυρίως εκεί”.

 

Download (PDF, Unknown)