Η στρατηγική σημασία των εναλλακτικών οικονομικών πρακτικών για την ευρωπαϊκή ριζοσπαστική αριστερά

Η στρατηγική σημασία των εναλλακτικών οικονομικών πρακτικών για την ευρωπαϊκή ριζοσπαστική αριστερά
* Πέτρος Λινάρδος Ρυλμόν | Οικονομολόγος

 

Παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο των Ευρωπαίων Οικονομολόγων για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική (Euromemo Group), που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το Σεπτέμβριο του 2019.

 

Download (PDF, Unknown)