Για έναν προοδευτικό ψηφιακό & τεχνολογικό μετασχηματισμό | Θ. Δεληγιάννης, Γ. Παπανικολάου, Μ. Χαϊδοπούλου Βρυχέα

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς δημοσιεύει κείμενο των Θανάση Δεληγιάννη (ερευνητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος), Γιώργου Παπανικολάου (επίκουρου καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) και Μαρίας Χαϊδοπούλου Βρυχέα (ερευνήτριας στο Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς) με τίτλο Για έναν προοδευτικό ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό.
Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς “το κείμενο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μια ενδελεχή παρουσίαση και ανάλυση του συνόλου των ζητημάτων που αφορούν τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Αναφέρεται ενδεικτικά σε κάποια θέματα με κύριο στόχο να καταδείξει ότι το οικοσύστημα των νέων τεχνολογιών είναι εξαιρετικά πιο πολύμορφο από την εικόνα που παρουσιάζεται από τις κυρίαρχες αφηγήσεις και πρακτικές και πως υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής και κοινωνικής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας που μπορούν να υπηρετήσουν το όραμα ενός προοδευτικού τεχνολογικού μετασχηματισμού. Ευελπιστούμε το κείμενο να συμβάλλει στην αναγκαία εμβάθυνση της συζήτησης και του προβληματισμού για την ψηφιακή πολιτική και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό από τη θέση της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων. Η συζήτηση ενώ φαντάζει τεχνοκρατική είναι βαθιά πολιτική“.

 

Download (PDF, Unknown)