Το 2ο κύμα της ετήσιας έρευνας “Νεολαία. Συνήθειες, Αντιλήψεις & Πολιτική Συμπεριφορά” του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Prorata, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 Φεβρουαρίου και 12 Μαρτίου 2021, με τη μέθοδο της online συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου από τους ερωτώμενους/τις ερωτώμενες, σε πανελλαδικό δείγμα 537 ατόμων ηλικίας 17 έως και 34 ετών σε όλη την επικράτεια, μέσω της αποστολής του ερωτηματολογίου μέσω e-mail σε όσους/όσες έχουν εγγραφεί στο panel διαδικτυακών ερευνών της εταιρίας Prorata.

Υπεύθυνη σχεδιασμού και ανάλυσης : Δανάη Κολτσίδα, διευθύντρια ΙΝΠ. Συνεργασία : Άγγελος Σεριάτος, υπεύθυνος πολιτικής έρευνας.

 

Download (PDF, Unknown)