Έρευνα | Νεολαία. Συνήθειες, αντιλήψεις και πολιτική συμπεριφορά (4ο κύμα – Μάρτιος 2023) | Μέρος Α’

Η έρευνα Νεολαία. Συνήθειες, αντιλήψεις και πολιτική συμπεριφορά πραγματοποιείται σε ετήσια βάση από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς, σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών Prorata. Αποτελεί μία από τις λίγες, αν όχι τη μόνη διαχρονική τέτοια έρευνα στη χώρα μας, η οποία καταγράφει σε σταθερή βάση μια σειρά από μεγέθη και δείκτες που αφορούν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της ζωής, τις αντιλήψεις και αξίες, τις συνήθειες στην ενημέρωση, στη χρήση του ελεύθερου χρόνου, την αισθητική, αλλά κυρίως την πολιτικοποίηση των νέων ανθρώπων στη χώρα μας. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου και περιλαμβάνει ένα πλέγμα σταθερά επαναλαμβανόμενων ερωτήσεων, ώστε να είναι διαχρονικά συγκρίσιμα τα σχετικά ευρήματα και να καταγράφονται οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες τάσεις, και ταυτόχρονα διαφορετικές ερωτήσεις και θεματικές που σχετίζονται με την εκάστοτε επικαιρότητα.

Τα δεδομένα του 4ου “κύματος” της έρευνας (2023) συλλέχθηκαν κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου του 2023 μέσω του διαδικτυακού panel ερευνών της Prorata και τα ευρήματα του πρώτου μέρους της έρευνας που παρουσιάζονται εδώ διαρθρώνονται στις εξής γενικές θεματικές:

  • Κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ζωής
  • Ενημέρωση, πρότυπα και καθοριστικά γεγονότα
  • Αξίες και κοινωνικές/πολιτικές απόψεις
  • Πολιτική, θεσμοί και κόμματα

 

Υπεύθυνη του σχεδιασμού και της ανάλυσης της έρευνας είναι η Δανάη Κολτσίδα, πολιτική επιστήμονας και διευθύντρια του ΙΝΠ, με τη συνεργασία του Άγγελου Σεριάτου, επικεφαλής πολιτικών ερευνών της Prorata.

 

Τα προηγούμενα “κύματα” της έρευνας υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΝΠ:

 

Δείτε εδώ το πρώτο μέρος της έρευνας:

Download (PDF, Unknown)

 

Δείτε εδώ την παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων του πρώτου μέρους της έρευνας:

Download (PDF, Unknown)