Έκθεση | Η ελληνική οικονομία μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών δεικτών αποτίμησης της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας. Μια προσέγγιση πέρα από το ΑΕΠ.

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς δημοσιεύει την έκθεση Η ελληνική οικονομία μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών δεικτών αποτίμησης της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας. Μια προσέγγιση πέρα από το ΑΕΠ, την οποία συνέγραψαν για λογαριασμό της οι Παναγιώτης Καλημέρης, δρ. Οικονομικών, Γιώργος Μαρούλης, δρ. Οικονομικών και Χρήστος Τσιριμώκος, δρ. Οικονομικών.

Όπως σημειώνεται από τους συγγραφείς, η διαχρονική παντοκρατορία του ΑΕΠ περνάει τα τελευταία χρόνια μέσα από τις συμπληγάδες μιας διαρκώς αυξανόμενης κριτικής, καθώς αδυνατεί να αποτυπώσει τις ποιοτικές διαστάσεις της έννοιας της ευημερίας. Το πολύπλευρο κίνημα “beyond GDP” προσπαθεί να αναδείξει τα μεγάλα μειονεκτήματα του ΑΕΠ αλλά και τους κινδύνους που απορρέουν από την χρήση του, ως μοναδικού δείκτη μέτρησης της παραγόμενης ευημερίας, στις εθνικές και τις διεθνείς στατιστικές αλλά και στις εκθέσεις διακρατικών οργανισμών, αντιπροτείνοντας παράλληλα νέους εναλλακτικούς δείκτες.

Το ΙΝΠ, αναγνωρίζοντας ότι η αξιολόγηση της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας μιας χώρας δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στο ΑΕΠ, εκπόνησε, με τη βοήθεια των συνεργατών του, Παναγιώτη Καλημέρη, Γιώργου Μαρούλη και Χρήστου Τσιριμώκου, μια Οικονομική Έκθεση στην οποία παρουσιάζονται εναλλακτικοί δείκτες ανάπτυξης, παρέχοντας μια πιο πλήρη εικόνα της πραγματικής κατάστασης της κοινωνίας και της οικονομίας. Οι εν λόγω δείκτες λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως είναι η υγειονομική περίθαλψη, το επίπεδο εκπαίδευσης, η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των φύλων και η δικαιοσύνη, παρέχοντας στους φορείς λήψης αποφάσεων τη δυνατότητα να εστιάσουν σε περισσότερο βιώσιμες, δίκαιες και προοδευτικές πολιτικές. Η συνδυαστική χρήση κυρίαρχων και εναλλακτικών δεικτών είναι προαπαιτούμενο για μια πιο ισορροπημένη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της κοινωνικό-οικονομικής ευημερίας.

 

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση εδώ:

Download (PDF, Unknown)