📊 Ανάλυση | Horst Kahrs – Οι εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου 2021 για την 20ή γερμανική ομοσπονδιακή βουλή

Η ανάλυση του Horst Kahrs, με τίτλο “Οι εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου 2021 για την 20ή γερμανική ομοσπονδιακή βουλή” δημοσιεύτηκε αρχικά στα γερμανικά από Ίδρυμα Rosa Luxemburg (https://www.rosalux.de/publikation/id/45055/die-wahl-zum-20-deutschen-bundestag?cHash=560b035a2f5786b2f219f670d976b751). Στα ελληνικά δημοσιεύεται από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς σε μετάφραση Δανάης Κολτσίδα και Θόδωρου Παρασκευόπουλου.

Βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανάλυση είναι μεταξύ άλλων :

  • Η γεωγραφική κατανομή της ψήφου
  • Τα αποτελέσματα ανά κόμμα και η αξιολόγηση των επιμέρους κομματικών στρατηγικών
  • Τα κοινωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά της ψήφου

Horst Kahrs είναι κοινωνικός επιστήμονας και ασχολείται με ζητήματα τάξεων και κοινωνικής δομής, δημοκρατίας και εκλογών. Είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Κοινωνικής Ανάλυσης του Ιδρύματος Rosa Luxemburg.

Download (PDF, Unknown)