Βιβλιοπαρουσιάσεις / Σειρά: Προγραμματικές Ιδέες

Αναδημοσίευση/ Π. Λινάρδος-Ρυλμόν "Ο στρατηγικός ρόλος της αυτοοργάνωσης των κινημάτων"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Αυγή” ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ […]


Αναδημοσίευση/ Δ. Κοτσιφάκος "Οι αλγόριθμοι των φυλετικών διακρίσεων – Επιτάχυνση των ανισοτήτων και της επιτήρησης με αφορμή την πανδημία"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Eποχή” ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ […]


Αναδημοσίευση/ E. Γιαννοπούλου "Νέες ανισότητες, νέα βιοπολιτικά μοντέλα από την Ασία"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Αυγή” ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ […]


Αναδημοσίευση/ Θ. Μπούσης "Τα κύματα της ανισότητας εν μέσω πανδημίας"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Εποχή”   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: […]


Αναδημοσίευση/ Γ. Στάμου "Η επικαιρότητα του προγραμματικού λόγου της οικοαριστεράς στον καιρό της πανδημίας"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Αυγή” ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ […]


Αναδημοσίευση/ Π. Τερζόπουλος "Κλιματική κρίση: Αποανάπτυξη -Κυκλική Οικονομία, Πολλαπλές όψεις του μέλλοντος που είναι ήδη εδώ λόγω πανδημίας"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Αυγή” ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ […]


Αναδημοσίευση/ E. Παπαθεοδώρου "Πανδημία και εκμετάλλευση της φύσης"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Αυγή”   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: […]


Αναδημοσίευση/ Θ. Παπαϊωάννου "Τα νέα ψηφιακά «πτωχοκομεία»"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Εποχή”   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: […]


Αναδημοσίευση / Δ. Τσέκερης "Νέο Κλιματικό Καθεστώς: Απαρχή μιας νέας πορείας"

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα “Η Εποχή”   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ- ΣΕΙΡΑ: […]