«Τραύμα, συλλογική Μνήμη, Επανόρθωση μέσω του «Άλλου».

Εκδήλωση σε σχέση με το 1922 του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς στη Θεσσαλονίκη.