27η εκπομπή: Μουσική, Εκπαίδευση και Δημοκρατία

Date of Broadcast
05/04/2014
Number of Broadcast
27
General Categories
Information & Technology
Coordinator
Παναγιώτης Πούλος, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Participants
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νικόλας Τσαφταρίδης, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α΄ βαθμίδας Μουσικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.