8η -Α’ Μέρος- (3η περίοδος) εκπομπή: Οι ιδέες και η προσφορά του Στέφανου Στεφάνου στην αριστερά και την ελληνική κοινωνία

Ημερομηνία Εκπομπής
22.01.2016
Αριθμός εκπομπής
8η (3')
Θεματικές

Συντονιστής
Θανάσης Καλαφάτης, πρόεδρος ΕΜΙΑΝ, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς
Συμμετέχοντες
Βασίλης Κωτούλας, πολιτικός επιστήμονας
Ζήσιμος Συνοδινός, αρχαιολόγος, διευθυντής τραπεζικών αρχείων