1η εκπομπή: Θεωρία στον Αέρα

Ημερομηνία Εκπομπής
29/09/2013
Αριθμός εκπομπής
1
Θεματικές

Συντονιστής
Μιχάλης Σπουρδαλάκης, καθηγητής Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συμμετέχοντες
Χάρης Γολέμης, οικονομολόγος, διευθυντής του ΙΝΠ
Κύρκος Δοξιάδης, καθηγητής Κοινωνικής Θεωρίας
Νίκος Θεοχαράκης, αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης
Μάκης Κουζέλης, καθηγητής Επιστημολογίας και Κοινωνιολογίας της Γνώσης