2η εκπομπή (2η περίοδος): Ιδιοκτησία, Φορολογία και Αριστερά

Ημερομηνία Εκπομπής
4/10/2014
Αριθμός εκπομπής
2 (2')
Θεματικές

Συντονιστής
Ζαχαρίας Δεμαθάς, οικονομολόγος
Συμμετέχοντες
Θανάσης Καλαφάτης, οικονομολόγος, ιστορικός
Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο