29η (2η περίοδος) εκπομπή: Αριστερά και αναρχία: θεωρητικές προσεγγίσεις και σύγχρονες εκφάνσεις

Ημερομηνία Εκπομπής
02.05.2015
Αριθμός εκπομπής
29 (2')
Θεματικές
Πολιτική και Δημοκρατία
Συντονιστής
Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα, πολιτισμική γεωγράφος
Συμμετέχοντες
Παναγιώτης Καλαμαράς, εκδότης «Ελευθεριακή Κουλτούρα»
Θόδωρος Παρασκευόπουλος, οικονομολόγος