27η εκπομπή: Μουσική, Εκπαίδευση και Δημοκρατία

Ημερομηνία Εκπομπής
05/04/2014
Αριθμός εκπομπής
27
Θεματικές
Γνώση και Τεχνολογία
Συντονιστής
Παναγιώτης Πούλος, επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Συμμετέχοντες
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, επίκουρος Καθηγητής Μουσικής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νικόλας Τσαφταρίδης, μόνιμο μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α΄ βαθμίδας Μουσικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Αθηνών.