27η (2η περίοδος) εκπομπή: Για τη ζωή και το έργο του Σταύρου Κωνσταντακόπουλου

Ημερομηνία Εκπομπής
18.04.2015
Αριθμός εκπομπής
27 (2')
Θεματικές

Συντονιστής
Κυριακή Κολιαράκη, φοιτήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Συμμετέχοντες
Σία Αναγνωστοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γιώργος Φαράκλας, καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γιώργος Φουρτούνης, επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο