21η (2η περίοδος) εκπομπή: Θεωρία παιγνίων και πολιτική

Ημερομηνία Εκπομπής
14/02/2015
Αριθμός εκπομπής
21 (2')
Θεματικές

Συντονιστής
Χρήστος Σίμος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ
Συμμετέχοντες
Νίκος Θεοχαράκης, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας, πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιάννης Τσίρμπας, λέκτορας πολιτικής επιστήμης, πανεπιστήμιο Αθηνών